Welcome!

Search our site:

Text & Copy Copy

Opportunity is missed by people because it is dressed in overalls and looks like work : Thomas Edison
Stoppa Föreningskatten

Projektbild_Stoppa_FKatten

Concept, copy text and graphic design for lobbying campaign, for the Swedish Sports Confederation. Koncept och copy samt grafisk formgivning för lobbyingkampanj mot förslaget till ny föreningsskatt. Skatten skulle slå hårt mot små idrottsföreningar och klubbar. Kampanjen omfattade annonser, kampanjwebbsite, web-banners och videofilmer. (More…)

RF – Value Films


Copy texts for four TV spots/inspirational films we made for The Swedish Sport Confederation. Part of a campaign to promote the values of Swedish sport. Three of the films where screened as commercials on Swedish TV 4.

(More…)

Sweet Spot Sweden

International campaign promoting Sweden as a “Sweet Spot for Sport” with the aim to market Sweden as a worthy choice for major sports events in the international arena. Sweet Spot Sweden is a collaboration between the Swedish Sports Confederation and regional partners Stockholm, Gothenburg, Malmö and Jämtland Härjedalen.

(More…)